Reklama
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
Reklama

Komunikaty

Ogłoszenie

2018-11-09 11:54:43

MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniu 12.11.2018 (Poniedziałek) autobusy będą kursowały według rozkładu jazdy obowiązującego w Soboty


"Bieg Niepodległości 2018"

2018-11-08 13:51:40

W związku z organizacją "Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2018" wystąpią utrudniena w ruchu z powodu zamkniętych ulic.

PRZYSTANKI NIECZYNNE

Przystanek ul. Świętokrzyska/ KSZO kier. centrum

W związku z Ostrowieckimi Biegami Niepodległości w dniu 11.11.2018r. w godz. 12.45 – 14.30 autobusy MPK Sp. z o.o. będą kursowały trasami objazdowymi:

- autobus linii nr 1 kursem o godz. 14.00 będzie jeździł trasą objazdową z ul. Świętokrzyskiej, ul Osadowa, ul. Zakanale, ul. Traugutta, Aleja 3-go Maja, ul. Okólna, ul. Radwana, ul. Polna, ul. Chrzanowskiego, al. Jana Pawła II, ul. Iłżecka/ 1001 drobiazgów, ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza – dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Świętokrzyska (KSZO), ul. Iłżecka (Powiat), ul. Starokurowska (skarpa) )

- autobus linii nr 4 kursem o godz. 13.07 będzie jeździł trasą objazdową z ul. Świętokrzyskiej, ul Osadowa, ul. Zakanale, ul. Traugutta – dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Świętokrzyska (KSZO))

Przystanek ul. Świętokrzyska/ KSZO kier. ul. Żeromskiego

W związku z Ostrowieckimi Biegami Niepodległości w dniu 11.11.2018r. w godz. 12.45 – 14.30 autobusy MPK Sp. z o.o. będą kursowały trasami objazdowymi:

- autobus linii nr 1 kursem o godz. 13.38 będzie jeździł trasą objazdową z Kol. Robotniczej swoją trasą do ul. Polna/ Przychodnia dalej ul. Radwana, ul. Wardyńskiego, Aleja 3-go Maja, Rondo, ul. Traugutta, ul. Zakanale, ul. Osadowa do ul. Świętokrzyskiej - dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Polna (Lidl), ul. Iłżecka (Powiat), ul. Rynek, ul. Świętokrzyska(Rondo),  ul. Świętokrzyska (KSZO))

Przystanek ul. Świętokrzyska/Rondo kier. ul. Żeromskiego

W związku z Ostrowieckimi Biegami Niepodległości w dniu 11.11.2018r. w godz. 12.45 – 14.30 autobusy MPK Sp. z o.o. będą kursowały trasami objazdowymi:

- autobus linii nr 1 kursem o godz. 13.37 będzie jeździł trasą objazdową z Kol. Robotniczej swoją trasą do ul. Polna/ Przychodnia dalej ul. Radwana, ul. Wardyńskiego, Aleja 3-go Maja, Rondo, ul. Traugutta, ul. Zakanale, ul. Osadowa do ul. Świętokrzyskiej dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Polna (Lidl), ul. Iłżecka (Powiat), ul. Rynek, ul. Świętokrzyska(Rondo),  ul. Świętokrzyska (KSZO))

Przystanek ul. Mickiewicza/ Rawszczyzna

W związku z Ostrowieckimi Biegami Niepodległości w dniu 11.11.2018r. w godz. 12.45 – 14.30 autobusy MPK Sp. z o.o. będą kursowały trasami objazdowymi:

- autobus linii nr 3 kursami o godz. 12.53, 13.33 i 14.18 będzie jeździł trasą objazdową z ul. Ogrodowej swoją trasą do ul. Waryńskiego/ Konopnickiej  dalej ul. Żeromskiego, ul. Zagłoby (obwodnica), Aleja 3-go Maja – dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Sienkiewicza (Liceum), ul. Sienkiewicza (Pawilony), ul. Mickiewicza (Rawszczyzna), ul. Żabia (Wółczanka), ul. Żabia (Circle K))

- autobus linii nr 8 kursem nr 13.30 będzie jeździł trasą objazdową z ul. Miodowej swoją trasą  do ul. Polnej/ Delikatesy dalej ul. Sienkiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Zagłoby, Aleja 3-go Maja – dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Sienkiewicza (Pawilony), ul. Mickiewicza (Rawszczyzna), ul. Żabia (Wółczanka), ul. Żabia (Circle K))

- autobus linii nr 9 kursem o godz. 12.44  będzie jeździł  trasą objazdową z ul. Szymanowskiego/ Szpital swoją trasą do ul. Sienkiewicza/ Lelewela dalej ul. Żeromskiego, ul. Zagłoby
( obwodnica), Aleja 3-go Maja – dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Sienkiewicza (Liceum), ul. Sienkiewicza (Pawilony), ul. Mickiewicza (Rawszczyzna), ul. Żabia (Wółczanka), ul. Żabia (Circle K)) \

Przystanek ul. Mickiewicza/ Park

W związku z Ostrowieckimi Biegami Niepodległości w dniu 11.11.2018r. w godz. 12.45 – 14.30 autobusy MPK Sp. z o.o. będą kursowały trasami objazdowymi:

- autobus linii nr 9  kursem o godz. 13.45 będzie jeździł  trasą objazdową od ul. Żabiej – ul. Zagłoby (obwodnica), ul. Żeromskiego, ul. Piaski - dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Polna (Lidl), ul. Iłżecka (Powiat), ul. Rynek, ul. Mickiewicza (Park), ul. Sienkiewicza (ul. Polna), ul. Sienkiewicza (ul. Kopernika) )

Przystanek ul. Żabia/ Wólczanka

W związku z Ostrowieckimi Biegami Niepodległości w dniu 11.11.2018r. w godz. 12.45 – 14.30 autobusy MPK Sp. z o.o. będą kursowały trasami objazdowymi:

- autobus linii nr 3 kursami o godz. 12.54, 13.34 i 14.19 będzie jeździł trasą objazdową z ul. Ogrodowej swoją trasą do ul. Waryńskiego/ Konopnickiej  dalej ul. Żeromskiego, ul. Zagłoby (obwodnica), Aleja 3-go Maja – dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Sienkiewicza (Liceum), ul. Sienkiewicza (Pawilony), ul. Mickiewicza (Rawszczyzna), ul. Żabia (Wółczanka), ul. Żabia (Circle K))

- autobus linii nr 8 kursem nr 13.31 będzie jeździł trasą objazdową z ul. Miodowej swoją trasą  do ul. Polnej/ Delikatesy dalej ul. Sienkiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Zagłoby, Aleja 3-go Maja – dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Sienkiewicza (Pawilony), ul. Mickiewicza (Rawszczyzna), ul. Żabia (Wółczanka), ul. Żabia (Circle K))

- autobus linii nr 9 kursem o godz. 12.45 będzie jeździł  trasą objazdową z ul. Szymanowskiego/ Szpital swoją trasą do ul. Sienkiewicza/ Lelewela dalej ul. Żeromskiego, ul. Zagłoby
( obwodnica), Aleja 3-go Maja – dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Sienkiewicza (Liceum), ul. Sienkiewicza (Pawilony), ul. Mickiewicza (Rawszczyzna), ul. Żabia (Wółczanka), ul. Żabia (Circle K))

Przystanek ul. Żabia/ Circle K

W związku z Ostrowieckimi Biegami Niepodległości w dniu 11.11.2018r. w godz. 12.45 – 14.30 autobusy MPK Sp. z o.o. będą kursowały trasami objazdowymi:

- autobus linii nr 3 kursami o godz. 12.55, 13.35 i 14.20 będzie jeździł trasą objazdową z ul. Ogrodowej swoją trasą do ul. Waryńskiego/ Konopnickiej  dalej ul. Żeromskiego, ul. Zagłoby (obwodnica), Aleja 3-go Maja – dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Sienkiewicza (Liceum), ul. Sienkiewicza (Pawilony), ul. Mickiewicza (Rawszczyzna), ul. Żabia (Wółczanka), ul. Żabia (Circle K))

- autobus linii nr 8 kursem nr 13.32 będzie jeździł trasą objazdową z ul. Miodowej swoją trasą  do ul. Polnej/ Delikatesy dalej ul. Sienkiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Zagłoby, Aleja 3-go Maja – dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Sienkiewicza (Pawilony), ul. Mickiewicza (Rawszczyzna), ul. Żabia (Wółczanka), ul. Żabia (Circle K))

- autobus linii nr 9 kursem o godz. 12.46 będzie jeździł  trasą objazdową z ul. Szymanowskiego/ Szpital swoją trasą do ul. Sienkiewicza/ Lelewela dalej ul. Żeromskiego, ul. Zagłoby
( obwodnica), Aleja 3-go Maja – dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Sienkiewicza (Liceum), ul. Sienkiewicza (Pawilony), ul. Mickiewicza (Rawszczyzna), ul. Żabia (Wółczanka), ul. Żabia (Circle K))

Przystanek ul. Starokurowska/ Skarpa

W związku z Ostrowieckimi Biegami Niepodległości w dniu 11.11.2018r. w godz. 12.45 – 14.30 autobusy MPK Sp. z o.o. będą kursowały trasami objazdowymi:

- autobus linii nr 1 kursem o godz. 14.20 będzie jeździł trasą objazdową od ul. Iłżeckiej (1001 drobiazgów) – ul. Mickiewicza - ul. Sienkiewicza – dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Świętokrzyska (KSZO), ul. Iłżecka (Powiat), ul. Starokurowska (skarpa) )

Przystanek ul. Rynek

W związku z Ostrowieckimi Biegami Niepodległości w dniu 11.11.2018r. w godz. 12.45 – 14.30 autobusy MPK Sp. z o.o. będą kursowały trasami objazdowymi:

- autobus linii nr 1 kursem o godz. 13.32 będzie jeździł trasą objazdową od ul.  Polnej – ul. Radwana- ul. Wardyńskiego, Aleja 3-go Maja, Rondo, ul. Traugutta, ul. Zakanale, ul. Osadowa, ul. Świętokrzyska – dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Polna (Lidl), ul. Iłżecka (Powiat), ul. Rynek, ul. Świętokrzyska (rondo), ul. Świętokrzyska (KSZO).

- autobus linii nr 2 kursem o godz. 13.12 będzie jeździł trasą objazdową od ul.  Polnej - dalej ul. Radwana- ul. Wardyńskiego, Aleja 3-go Maja– dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Polna (Lidl), ul. Iłżecka (Powiat), ul. Rynek)

- autobus linii nr 9 kursem o godz. 13.40 będzie jeździł trasą objazdową od ul.  Polnej – ul. Radwana- ul. Wardyńskiego, Aleja 3-go Maja, ul. Żabia , ul. Zagłoby ( obwodnica), ul. Żeromskiego, , ul. Piaski - dalej swoją trasą

(z pominięciem przystanków: ul. Polna (Lidl), ul. Iłżecka (Powiat), ul. Rynek, ul. Mickiewicza (Park), ul. Sienkiewicza (ul. Polna), ul. Sienkiewicza (ul. Kopernika).

Przystanek ul. Iłżecka (Powiat)

W związku z Ostrowieckimi Biegami Niepodległości w dniu 11.11.2018r. w godz. 12.45 – 14.30 autobusy MPK Sp. z o.o. będą kursowały trasami objazdowymi:

- autobus linii nr 1 kursem o godz. 13.31 będzie jeździł trasą objazdową od ul.  Polnej – ul. Radwana- ul. Wardyńskiego, Aleja 3-go Maja, Rondo, ul. Traugutta, ul. Zakanale, ul. Osadowa, ul. Świętokrzyska – dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Polna (Lidl), ul. Iłżecka (Powiat), ul. Rynek, ul. Świętokrzyska (rondo), ul. Świętokrzyska (KSZO).

- autobus linii nr 2 kursem o godz. 13.11 będzie jeździł trasą objazdową od ul. Polnej -  dalej ul. Radwana- ul. Wardyńskiego, Aleja 3-go Maja– dalej swoją trasą.

(z pominięciem przystanków: ul. Polna (Lidl), ul. Iłżecka (Powiat), ul. Rynek)

- autobus linii nr 9 kursem o godz. 13.39 będzie jeździł trasą objazdową od ul.  Polnej – ul. Radwana- ul. Wardyńskiego, Aleja 3-go Maja, ul. Żabia , ul. Zagłoby ( obwodnica), ul. Żeromskiego, , ul. Piaski - dalej swoją trasą

(z pominięciem przystanków: ul. Polna (Lidl), ul. Iłżecka (Powiat), ul. Rynek, ul. Mickiewicza (Park), ul. Sienkiewicza(ul.Polna), ul. Sienkiewicza (ul. Kopernika).


31 Października do 4 listopada

2018-10-26 00:00:00

MPK w Ostrowcu Św. informuje, że w dniach 31.X. – 4.XI.2018r. uruchamia linie i dodatkowe kursy.

Lina 1 będzie kursować jak w dni robocze

  • Linia "S" kursuje od 31 X do 2 XI na trasie Kol. Robotnicza - Szewna CM

  • Linia "C" kursuje 1 XI na trasie Kol. Robotnicza - ul. Ogrodowa

  • Linia "D" kursuje 1 XI na trasie Kol. Robotnicza - ul. Rudzka

  • Linia "E" kursuje 1 XI na trasie Kąty Denkowskie - Denków Rynek

Szczegółowe informacje na tabliczkach rozkładowych oraz na stronie www.mpkostrowiec.com.pl


Zmiana rozkładu jazdy

2018-10-09 00:00:00

MPK w Ostrowcu Św. informuje, że od  dnia 13.10.2018r. (Sobota) ulega
zmianie rozkład jazdy linii nr: 11 i 6 .

Szczegóły na tabliczkach rozkładowych oraz na stronie www.mpkostrowiec.com.pl


Zmiana rozkładu jazdy

2018-09-25 00:00:00

MPK w Ostrowcu Św. informuje, że od  dnia 29.09.2018r. (Sobota) ulega
zmianie rozkład jazdy linii nr: 1 .

Szczegóły na tabliczkach rozkładowych oraz na stronie www.mpkostrowiec.com.pl


Copyright © 2006 - 2014 MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim