Związki zawodowe

NSZZ "Solidarność"

Związek zawodowy NSZZ "Solidarność" w MPK w Ostrowcu Św. funkcjonuje od 1980 roku.

Skład Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w kadencji 2018 - 2023:

  • Krzysztof Stachera - Przewodniczący
  • Waldemar Cebula - Z-ca Przewodniczącego
  • Krzysztof Skwarek - Z-ca Przewodniczącego
  • Grzegorz Wziątek - Sekretarz
  • Ewelina Gruszka - Skarbnik
  • Tadeusz Relikowski - Członek Komisji Zakładowej
  • Artur Kurowski - Członek Komisji Zakładowej
  • Robert Tutak - Członek Komisji Zakładowej
  • Andrzej Listek - Członek Komisji Zakładowej
  • Dariusz Zawadzki - Członek Komisji Zakładowej

Kontakt z Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" MPK Ostrowiec Św.:

E-mail: tr43@vp.pl
Tel. komórkowy: 608 611 935

Związek zrzeszony jest w strukturze Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej NSZZ "Solidarność". Szczegółowe informacje o działalności NSZZ "Solidarność" można otrzymać na stronach internetowych:

Komisja Krajowa - www.solidarnosc.org.pl
Region świętokrzyski - www.solidarnosc-swietokrzyska.pl

Copyright © 2006 - 2014 MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim