Spotkanie pracowników MPK z przedstawicielem Policji

2016-03-23 11:51:58

Dnia 21 marca 2016 na prośbę Zarządu Spółki odbyło się spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. p. insp. Marianem Sokołem z pracownikami MPK.

na którym dokładnie omówiono procedury przeprowadzania badań trzeźwości. Ponadto poruszono wiele zagadnień dotyczących przepisów obowiązujących kierowców autobusów, a także zwrócono uwagę na problemy związane z ruchem drogowym jakie występują na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. p. insp. Marian Sokół udzielił wielu praktycznych porad jak zachowywać się w sytuacjach przedstawionych przez pracowników MPK. Spotkania takie podnoszą i ugrutowują wiedzę odnośnie zastosowania przepisów ruchu drogowego w praktyce. Pragniemy podziękować przedstawocielom Policji za udzielenie cennych rad pracownikom, które skutkować będą poprawie ich bezpieczeństwa jak i bezpieczeńswa innych użytkowników ruchu drogowego.

Copyright © 2006 - 2014 MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim