60 lat komunikacji miejskiej

2016-04-22 09:34:32

W DNIU 22 KWIETNIA 2016R. W SALI WYSTAW BWA ODBYŁY SIĘ UROCZYSTE OBCHODY NASZEGO JUBILEUSZU.

GALĘ UŚWIETNILI SWOJĄ OBECNOŚCIĄ LICZNI WSPANIALI GOŚCIE

POSEŁ NA SEJM RP PAN ANDRZEJ KRYJ

PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PAN JAROSŁAW GÓRCZYŃSKI

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA PANI IRENA RENDUDA – DUDEK,

RADNI MIEJSCY , RADNI POWIATOWI, RADA NADZORCZA MPK, PREZESI ORAZ DYREKTORZY SPÓŁEK MIEJSKICH ORAZ ZAPRZYJAŹNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTW,

BYLI PREZESI NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, PASAŻEROWIE,

PRACOWNICY, EMERYCI, RENCIŚCI MPK,

 

ORAZ NAJWAŻNIEJSI W TYM DNIU , WYJATKOWI LUDZIE,

KTÓRZY ZA DŁUGOTRWAŁĄ PRACĘ W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZOSTALI WYRÓŻNIENI PAMIĄTKOWYMI STATUETKAMI ORAZ DYPLOMAMI.

 

CI LUDZIE TO:

NASZE KOLEŻANKI: MARTA GRZESIK, MARIA MIKULA, HANNA SALA

ORAZ KOLEDZY: HENRYK BAŃCEROWSKI, JAN BOGDAŃSKI, MIROSŁAW CICHOŃ, KRZYSZTOF CIURYŁO, LESZEK DOMAGAŁA, JERZY DWOJAK, MIROSŁAW DZIEWIĘCKI, JANUSZ GIEZ, ROMAN GRZESIK, ANDRZEJ KACZEWSKI, JANUSZ KIELOCH, KAZIMIERZ KRAWCZYK, IRENEUSZ LASEK, LESZEK LIPICKI, JAROSŁAW ŁUKASIEWICZ, ANDRZEJ NIEWIADOMSKI, STANISŁAW OLEJNICZAK, MAREK PACHOLCZAK, EUGENIUSZ PIĄTKOWSKI, JERZY SEWERYN, WITOLD SIENNIAK, KRZYSZTOF SKOWRON, DARIUSZ STACHURSKI, WALDEMAR STOJEK, JANUSZ ZIÓŁKOWSKI.

 

A TAK BYŁO PRZED PRZYBYCIEM GOŚCI - NERWY...NERWY? POWTARZANIE PRZEMÓWIEŃ, OSTANIE UZGODNIENIA I TRZYMANIE KCIUKÓW ZA TO ABY WSZYSTKO POSZŁO ZGODNIE Z PLANEM!

PREZES ZARZĄDU JAROSŁAW KATEUSZ PRZYWITAŁ PRZYBYŁYCH GOŚCI , PRZYPOMNIAŁ POCZĄTKI FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI W NASZYM MIEŚCIE

ALE PRZEDE WSZYSTKIM POGRATULOWAŁ WYRÓŻNIONYM PRACOWNIKOM ZA WKŁAD I CIĘŻKĄ PRACĘ NA RZECZ NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.

W KILKU MINUTOWYM SKRÓCIE POKAZALIŚMY W PREZENTACJI HISTORIĘ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

I WRESZCIE NADSZEDŁ NAJWAŻNIEJSZY PUNKT OBCHODÓW – WRĘCZANIE WYRÓŻNIONYM PRACOWNIKOM PRZEZ

PREZYDENTA JAROSŁAWA GÓRCZYŃSKIEGO,

PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ MPK JÓZEFA GRABOWSKIEGO

ORAZ NASZEGO PREZESA JAROSŁAWA KATEUSZA,

STATUETEK I DYPLOMÓW.

BYŁY PRZEMÓWIENIA, ŻYCZENIA

ORAZ OKOLICZNOŚCIOWE ZDJĘCIA

PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

JAROSŁAW GÓRCZYŃSKI

POSEŁ NA SEJM RP ANDRZEJ KRYJ

RADA NADZORCZA MPK SP Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA IRENA RENDUDA – DUDEK

PRZEDSTAWICIEL ZAŁOGI MPK JANUSZ ZIÓŁKOWSKI

NA UROCZYSTOŚCIACH NIE MOGŁO ZABRAKNĄĆ JEDNEGO Z PIERWSZYCH KIEROWCÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PANA HENRYKA WÓJTOWICZA KTÓRY W LATCH 50-TYCH Z TAKĄ DUMĄ WRĘCZAŁ KWIATY MILIONOWEMU PASAŻEROWI

DZISIAJ TO MY WRĘCZYLIŚMY PANU HENRYKOWI WÓJTOWICZOWI KWIATY ORAZ POWIĘKSZONE HISTORYCZNE ZDJĘCIE

DYREKCJA MPK Z ZAPROSZONYMI GOŚĆMI:

POSŁEM NA SEJM RP ANDRZEJEM KRYJEM,

PREZYDENTEM JAROSŁAWEM GÓRCZYŃSKIM,

PRZEWODNICZĄCĄ RADY MIASTA PANIĄ IRENĄ RENDUDA – DUDEK,

DYREKTOREM PKS STANISŁAWEM WODYŃSKIM

UROCZYSTOŚĆ UŚWIETNIŁ WYSTĘP NAUCZYCIELSKIEGO CHÓRU „CORO CANTORUM”

MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W OSTROWCU ŚW.

 

KIEDY USŁYSZELIŚMY PIOSENKĘ „ 60 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ...” NIE JEDNEMU Z NAS ZAKRĘCIŁA SIĘ ŁZA W OKU

A PRZY PIOSENCE MARYLI RODOWICZ „ NIECH ŻYJE BAL” CAŁA SAL ŚPIEWAŁA I FALOWAŁA W RYTM MUZYKI.

 

NA ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI WZNIESIONO TOAST ZA JUBILATKĘ,

GOŚCIE UDALI SIĘ NA POCZĘSTUNEK ORAZ WSPOMNIENIA MINIONYCH LAT.

CZEKAMY NA KOLEJNE JUBILEUSZE!

Copyright © 2006 - 2014 MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim