Cennik biletów pozamiejskich obowiązujący od 01.10.2019

Ceny biletów jednorazowych

0 strefa I strefa pozamiejska i między strefami II strefa pozamiejska
Promocja na liniach nr 6,9 (do odwołania) 1,50 zł *
1,50 zł *
Promocja na liniach nr 2,8 (do odwołania) 1,50 zł *
Normalny 2,30 zł 2,70 zł 3,20 zł
Ulgowy 95% 0,11 zł 0,13 zł 0,16 zł
Ulgowy 93% 0,16 zł 0,19 zł 0,22 zł
Ulgowy 78% 0,51 zł 0,59 zł 0,70 zł
Ulgowy 51% 1,13 zł 1,32 zł 1,57 zł
Ulgowy 49% 1,17 zł 1,38 zł 1,63 zł
Ulgowy 37% 1,45 zł 1,70 zł 2,02 zł
Karnet 10-przejazdowy 13,50 zł --- ---
Czasowy 24-godzinny 6,00 zł --- ---
Czasowy 60-minutowy 3,00 zł --- ---
Czasowy 30-minutowy 2,00 zł --- ---
Opłata bagażowa 2,30 zł 2,70 zł 3,20 zł
dla emeryta, rencisty Gminy Bodzchów ---- 1,60 zł 1,80 zł
Bilet 24-godzinny sieciowy strefowy 7,40 zł
Bilet strefowy specjalny – ważny na przejazd w granicach jednej miejscowości, położonej w strefie pozamiejskiej ---- 2,10 zł 2,10 zł

* Promocją objęci są wszyscy pasażerowie nieuprawnieni do ulg ustawowych.


Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8%

  • Bilety normalne do I i II strefy, bilety ulgowe i czasowe sprzedawane są tylko u kierowcy.
  • Opłata bagażowa za przewóz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary: 60x40x20 cm oraz za przewóz zwierzęcia (z wyjątkiem zwierzęcia trzymanego na ręce oraz psa przewodnika towarzyszącego osobie niewidomej) wynosi równowartość odpowiedniego biletu strefowego jednorazowego normalnego.
  • Nie podlega żadnej opłacie przewóz wózków z dziećmi, instrumentów muzycznych.
  • Dziecko przewożone w wózku dziecięcym musi być wyjęte z wózka jeśli w czasie jazdy nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi przed wypadnięciem.
  • Zabrania się łączenia biletów ulgowych do ceny biletu normalnego. Nie dotyczy to biletów uzupełniających stosowanych wyłącznie przy zmianach cen biletów.

Ceny biletów imiennych okresowych/miesięcznych w komunikacji pozamiejskiej

Okres obowiązywania: Obowiązuje przez 30 kolejnych dni Obowiązuje na miesiąc kalendarzowy
I strefa, II strefa i międzystrefowe (w ramach jednej linii pozamiejskiej) Normalny okresowy miesięczny ulgowy
ulga 93 %
miesięczny ulgowy
ulga 78%
miesięczny studencki
ulga 51 %
miesięczny szkolny
ulga 49%
miesięczny ulgowy
ulga 37%
miesięczny ulgowy
ulga 33%
Bilety trasowane obowiązujące
we wszystkie dni tygodnia
(codziennie):
96,00zł 6,72zł 21,00zł 47,00zł 48,90zł 60,60zł 64,32zł
Bilety trasowane obowiązujące
w dni robocze i soboty
(od poniedziałku do soboty):
84,00zł 5,88zł 18,48zł 41,16zł 42,84zł 52,92zł 56,28zł

Ceny biletów imiennych okresowych/miesięcznych w komunikacji pozamiejskiej w strefie 0

Okres obowiązywania: Obowiązuje przez 30 kolejnych dni Obowiązuje na miesiąc kalendarzowy
strefa 0 Normalny okresowy miesięczny ulgowy
ulga 93 %
miesięczny ulgowy
ulga 78%
miesięczny studencki
ulga 51 %
miesięczny szkolny
ulga 49%
miesięczny ulgowy
ulga 37%
miesięczny ulgowy
ulga 33%
Bilety trasowane obowiązujące
w dni robocze>(od poniedziałku do piątku):
78,30zł 5,48zł 17,20zł 38,37zł 39,90zł 49,30zł 52,40zł
Promocja do odwołania 51,30zł ---- ---- ---- ---- ---- ----
Bilety trasowane obowiązujące
we wszystkie dni tygodnia>(codzienne):
89,70zł 6,28zł 19,73zł 43,95zł 45,75zł 56,51zł 60,10zł
Promocja do odwołania 58,50zł ---- ---- ---- ---- ---- ----
Bilety sieciowe obowiązujące
w dni robocze>(od poniedziałku do piątku):
98,70zł 6,91zł 21,71zł 48,36zł 50,34zł 62,18zł 66,13zł
Promocja do odwołania 64,50zł ---- ---- ---- ---- ---- ----
Bilety sieciowe obowiązujące
we wszystkie dni tygodnia>(codzienne):
108,00zł 7,56zł 23,76zł 52,92zł 55,08zł 68,04zł 72,36zł
Promocja do odwołania 70,50zł ---- ---- ---- ---- ---- ----

* Promocją objęci są wszyscy pasażerowie nieuprawnieni do ulg ustawowych.


Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8%

Bilety okresowe:

  • Bilety trasowane codzienne oraz trasowane robocze - dostępne są na 10 – 92 dni,
  • Bilety sieciowe codzienne oraz sieciowe robocze - dostępne są na 10 – 92 dni.
  • Bilety miesięczne ulgowe ważne są na miesiąc kalendarzowy.

UWAGA - trasowanie biletów polega na określeniu trasy przejazdu poprzez wpisanie przystanków początkowego i docelowego, na podstawie deklaracji pasażera składanej ustnie podczas zakupu znaczka do biletu. Przejazd na podstawie biletu trasowanego powinien odbywać się po możliwie najkrótszej trasie przejazdu, między przystankiem początkowym a docelowym, z zachowaniem poniższych zasad:

  • dopuszcza się dokonywanie przesiadek na linie autobusowe wewnątrz najkrótszej trasy przejazdu między przystankiem początkowym i docelowym,
  • zabrania się korzystania z przystanków położonych poza najkrótszą trasą przejazdu w przypadku korzystania z tzw. „linii okrężnej”.

Podstawa prawna: Ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012r. poz 1138 ze zm.) oraz Uchwały nr 22/2018r. z dnia 28.05.2018r. Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Uchwały nr 23/2018r. z dnia 28.05.2018r. Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.


Wykaz miejscowości zaliczanych do stref komunikacyjnych w komunikacji
pozamiejskiej obsługiwanych przez MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Strefa Miejscowości
0 strefa Ostrowiec Świętokrzyski.
I strefa pozamiejska Bodzechów, Brezelia, Goździelin, Stara Dębowa Wola, Sudół, Szewna.
II strefa pozamiejska Brzóstowa, Ćmielów, Grójec.

Zobacz też

Cennik biletów - pozamiejski (wymagany Adobe Reader)

Uprawnienia do ulg w komunikacji pozamiejskiej (wymagany Adobe Reader)

Opłaty dodatkowe, właściwe, manipulacyjne i specjalne w komunikacji pozamiejskiej (wymagany Adobe Reader)

Copyright © 2006 - 2014 MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim