Cennik biletów miejskich

Ceny biletów jednorazowych

Ulgowy samorządowy * Ulgowy ustawowy (50%)
Jednorazowy 1,50 zł 1,15 zł
Karnetowy 10-przejazdowy 13,50 zł 10,40 zł
Czasowy 24-godzinny 6,00 zł 4,60 zł
Czasowy 60-minutowy 3,00 zł 2,30 zł
Czasowy 30-minutowy 2,00 zł 1,53 zł
Opłata bagażowa 2,30 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8%

  • Obowiązują tylko bilety z nadrukiem: MPK Sp. z o. o. OSTROWIEC ŚW.
  • Opłata bagażowa za przewóz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary: 60x40x20 cm oraz za przewóz zwierzęcia (z wyjątkiem zwierzęciatrzymanego na ręce oraz psów przewodników towarzyszących osobom niewidomym) wynosi równowartość odpowiadającą opłacie za bilet jednorazowy normalny.
  • Nie podlega żadnej opłacie przewóz wózków z dziećmi i instrumentów muzycznych.
  • Dziecko przewożone w wózku dziecięcym musi być wyjęte z wózka jeśli w czasie jazdy nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi przedwypadnięciem.
  • Zabrania się łączenia biletów ulgowych do ceny biletu normalnego. Nie dotyczy to biletów uzupełniających stosowanych wyłącznie przy zmianachcen biletów.
  • Bilety czasowe za przewóz osób oraz opłata bagażowa będą sprzedawane u kierowców autobusów.

Ceny biletów imiennych i okresowych miejskich, obowiązujących przez 30 kolejnych dni

Ulgowy samorządowy * Ulgowy ustawowy (50%)
Trasowany obowiązujący
w dni robocze
(od poniedziałku do piątku):
51,30 zł 39,00 zł
Trasowany obowiązujący
we wszystkie dni tygodnia
(codziennie):
58,50 zł 45,00 zł
Sieciowy obowiązujący
w dni robocze
(od poniedziałku do piątku):
64,50 zł 49,50 zł
Sieciowy obowiązujący
we wszystkie dni tygodnia
(codziennie)
70,50 zł 54,00 zł

* Do korzystania z przejazdów ulgowych samorządowych przy świadczeniu gminnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uprawnieni są wszyscy pasażerowie.


Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8%

Bilety okresowe:

  • Bilety trasowane codzienne oraz trasowane robocze - dostępne są na 10 – 90 dni,
  • Bilety sieciowe codzienne oraz sieciowe robocze - dostępne są na 10 – 90 dni.

UWAGA - trasowanie biletów polega na określeniu trasy przejazdu poprzez wpisanie przystanków początkowego i docelowego, na podstawie deklaracjipasażera składanej ustnie podczas zakupu znaczka do biletu. Przejazd na podstawie biletu trasowanego powinien odbywać się po możliwie najkrótszej trasieprzejazdu, między przystankiem początkowym a docelowym, z zachowaniem poniższych zasad:

  • dopuszcza się dokonywanie przesiadek na linie autobusowe wewnątrz najkrótszej trasy przejazdu między przystankiem początkowymi docelowym,
  • zabrania się korzystania z przystanków położonych poza najkrótszą trasą przejazdu w przypadku korzystania z tzw. „linii okrężnej”.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. Nr LVII/98/2014 (Dz. U. W. Ś. z 2014r. poz.2042), Uchwała Nr 8/2014r. z dnia29.08.2014r. Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Zobacz też

Cennik biletów - miejski (wymagany Adobe Reader)

Uprawnienia do ulg w komunikacji miejskiej (wymagany Adobe Reader)

Copyright © 2006 - 2014 MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim